Kinabilden - Inre Mongoliet

FOKUSKINAS KINABILD


En blå bergskedja norr om muren
och öster om staden en skumvit havskontur –
Här måste du lämna mig och driva bort
som en lösryckt vattenplanta hundratals mil…
Jag skall tänka på dig, då molnen glider förbi,
om du till gengäld tänker på mig i solnedgången.
Så vinka vi farväl till varandra
och min häst gnäggar gång efter annan.


Li Bai (Li Bo), Farväl till en vän ur samlingen Jadeberget  Översättning: Erik Blomberg (Norstedts klassiker, 1979)
Bild från Inre Mongoliet av Chen Chun

  

Li Bai(701–762) är en av Kinas mest berömda poeter och ungefär 900 dikter har tillskrivits honom på̊ en mängd olika teman och i olika former. Hans språk är enkelt och klart, inspirerat av äldre folksånger. Li Bai renodlade vad de kinesiska kritikerna kallat en ”romantiskt och subjektivt uttrycksfull” /…/. Li Bais dikter präglas av starka känslor, t.ex. höga ambitioner och besvikelse över att inte kunna förverkliga dem. Där finns också resor till främmande platser, festande och dryckenskap, samt utflykter i vilda landskap fyllda med legendariska väsen.
Lena Rydholm i FokusKina #4 2015.