/
"Helgonen bär vitt " En ljus hyllning i en mörk tid
/ Traditioner, scenkonst, litteratur, konst / Artiklar från FokusKina i urval

"Helgonen bär vitt " En ljus hyllning i en mörk tid


Om coronapandemin i kinesisk samtidskonst

Text Eva Aggeklint  FokusKina # 2020 -2

I olika forum på Internet kan man följa hur konstnärer världen över redigerar ikoniska verk och skapar nya typer av ensliga rumsligheter. Detta som reaktion på isoleringen under Coronapandemin. I mängden av Covid-19-konst sticker den kinesiske designern, arkitekten och konstnären Han Duyis 韩笃一 (f. 1994) verk ”Helgonen bär vitt /为白衣天使祝福” ut. Här är det sjukvårdspersonalen, iklädd heltäckande skyddsutrustning, som framställs som helgon, svävande högt upp på väggar och tak i en kyrkas sakrala rum. Under en pågående pandemi går det inte att lämnas oberörd av Hans al frescomålningar där han formligen lyfter de hårt arbetande och anonyma vardagshjältarna till skyarna. I informationen om verken står att de ska finnas i Wuhan (Hubei-provinsen), där pandemin startade, och viljan att få uppleva målningarna i verkligheten är stark. De vita helgonen i heltäckande smittskyddsutrustning förebådar något ont samtidigt som de symboliserar någonting gott, varför målningarna känns både mörka och ljusa mitt i allt kaos. 

På Han Duyis Instagramkonto kan man läsa att han känner sorg över att så många inom sjukvården smittas och avlider av det nya coronaviruset. Han lyfter också fram hur hjärtskärande det är att den 34-årige visselblåsaren – läkaren Li Wenliang – som tidigt varnade för coronaviruset själv avled. För att främja forskningen kring framtagningen av ett vaccin har konstnären förutom ovan nämnda målningar i ett kyrkorum också skapat oljemålningar på samma tema. Dessa har sålts på auktion där intäkterna oförkortat går till Världshälsoorganisationen (WHO). Att en ung kinesisk konstnär verksam mellan USA och Kina ägnar sin konst åt att försöka göra skillnad för hela mänskligheten gjorde mig nyfiken. Liksom många andra konstnärskap visar Han Duyis tydliga tecken på entreprenörskapande. Här med ett extra humanitärt inslag. 

När vi får kontakt via e-post har han ganska nyligen återvänt till Kina från USA där han som kreativ chef driver studion ”Doesn’t-come-out” med kontor i både New York och Los Angeles. Efter att ha suttit i karantän i Shanghai i 14 dagar säger han att han nu kan röra sig ganska fritt. Under den tid Kina var som mest påverkat av Coronaviruset pendlade han mellan New York och Los Angeles.
Det visar sig att det var under den tiden han skapade konstverket ”Helgonen bär vitt”.

”Helgonen bär vitt”
För mig som mottagare av verket ”Helgonen bär vitt” känns det som att konstnären vill att vi ska stanna upp och få kontakt med känslan av respekt inför det arbete som de (kinesiska) vitklädda helgonen inom sjukvården utför. Sjukvårdspersonalen i målningarna är skapade efter bilder på verkliga personer. På frågan var i Hubeiprovinsen dessa målningar finns att beskåda och om det verkligen är möjligt att få tillstånd att utföra ett sakralt verk av det här slaget i Kina svarar Han att både målningarna och arkitekturen i nuläget är 3D-framställningar. Intentionen är dock att kunna utföra arbetet rent fysiskt i samarbete med lämpliga aktörer. Den slutgiltiga platsen för verket är ännu inte bestämd, men han känner till den lokala arkitekturen. Kyrkokonst i Kina är inte främmande för honom. I Hubeiprovinsen, särskilt i Wuhan, kom västerländska influenser tidigt in via missionärer som grundade kyrkor och skapade kyrkokonst på 1800-talet. Men att måla den här typen av verk i en kyrka idag är trots allt en stor utmaning i Kina. Tanken är att använda just en historisk kyrka som antingen fortfarande är i bruk eller är registrerad som kulturarvsbyggnad. Alternativet är att skapa en interiör i en byggnad som saknar relation till någon kyrka alls.

På hemsidan för designerstudion ”Doesn't-Come-Out” skriver Han att det också känns viktigt för honom att utmana gamla och stereotypa föreställningar om Kina. De flesta förknippar förmodligen inte Kina med kyrkoarkitektur alls, men den känns särskilt viktig nu i en tid när virusutbrottet i Wuhan som utvecklades till en pandemi, tycks ha väckt liv i både främlingsfientlighet och rasism. Konstnären hoppas att konstverket som i huvudsak fokuserar på sjukvårdspersonalens insatser slår an på samma strängar världen över. 

Han menar att vissa saker som händer kan förena människor och att verket ”Helgonen bär vitt” kanske kan ha en sådan förenande funktion. Dess tema, med sjukvårdens viktiga arbete i fokus, är väldigt lätt att förstå varifrån man än kommer. Något man kan reflektera över är att vi i en tid av kris sätter fokus främst på den enskilda människan och att krisen definitivt påmint oss om att hjälpa varandra. Kanske har även känslor för solidaritet fått en renässans. 

Konstnären har med tanke på detta velat göra bilderna så verkliga som möjligt. Han Duyi och hans designerstudio ”Doesn’t-come-out” arbetar mycket med bildperception och bild som ett medium som knyter an känslomässigt. Han menar att vi idag oftare ser ny arkitektur på bild och mer sällan på plats i verkligheten och att sådana rum kan vara minst lika magiska att besöka. Verket "Helgonen bär vitt" är ett gott exempel på det. Men även om vi under krisen snabbt växlat om till att bli digitala och att träffas i virtuella rum, blir kanske verkliga platser trots allt viktigare igen efter långa tider av isolering. 

Den konstnärliga utgångspunkten
Han Duyi nämner europeiska stilepoker inom konsten som särskild inspirationskälla. Han menar att många konstnärer idag verkar röra sig ganska ensidigt inom en tidsspecifik stil eller genre, länkade till deras egen tidsperiod. Själv är han mer intresserad av gränsöverskridanden både när det gäller stilar och tidsperioder. Just nu arbetar Han och hans studio både med egen konst och med olika reklamuppdrag. Konstnären menar att skönhet kommer i så många olika skepnader att det känns synd att begränsa sig. 

Gränsöverskridanden tycks intressera kinesiska samtidskonstnärer rent generellt – många använder sig av en all-kulturell palett och befinner sig på flera sätt mellan kulturer. Han Duyi anser att hans egen filosofi kring detta gränsöverskridande ställningstagande till viss del har influerats av daoismen, vilken bygger på balans mellan ljus (Yin) mmörker (Yang). Daoismen är samtidigt en filosofi som handlar om förändringar, och förändringar förutsätter förstås ett stort mått av rörlighet. 

Även om Han inte själv är religiös är han västligt orienterad och förtjust i just europeiska kyrkomålningar. Han anser att dessa är kraftfulla genom sina stora format. Ovan huvudet på besökarna i en kyrka känns vägg- och takmålningar överväldigande, vilket kan väcka liv i känslor av respekt samtidigt som de vidrör det sublima. 

Begreppet sublim härstammar från antikens Grekland och avser ett slags upphöjdhet i fysiskt, moraliskt, intellektuellt eller konstnärligt avseende. Sublimitet har under långa tider i historien varit konstens främsta ideal och det är intressant att en kinesisk samtidskonstnär väljer att uttrycka sig också med hjälp av filosofiska termer med rötter i väst. I sitt sakrala verk med sekulärt motiv verkar det vara precis känslan av sublimitet i kombination med transformation och gränsöverskridanden konstnären önskar uppnå för att nå ut brett. Med hjälp av formen för religiös arkitektur och konst hyllar han den magi sjukvårdspersonalen bidrar med. De flesta blir friska även om resan tillbaka verkar lång för dem som varit riktigt sjuka. 

Han Duyis verk ”Helgonen bär vitt” har uppmärksammats internationellt i bland annat New York Times, Forbes, CNN men även i andra forum på Internet. Konsten har definitivt någonting viktigt att bidra med i den krissituation vi befinner oss. Den ger oss redskap att reflektera över våra upplevelser i en tid av isolering och i en tid av rädsla över att tappa kontrollen och utlämna oss åt virusets eventuellt svåra härjningar i våra kroppar. Mer konst med anknytning till Covid-19 finns bland annat att se via det online-galleri som är dedikerat den globala konströrelse som just nu växer fram och som går under namnet The Covid Arts Project. Vill du själv bidra med reflektioner kan du via Instagram märka dina bilder med #covidartsproject.

 

Kort om Han Duyi 
Född i Shanghai 1994. Har studerat arkitektur på Rice- och Cornelluniversiteten i USA och arbetat på Herzog & de Meurons arkitektkontori Basel. Designar möbler för designföretaget Cassius Castings samt är kreativ chef för designerstudion ”Doesn’t-come-out” med kontor i New York och Los Angeles. Studions koncept är gränsöverskridande och går ut på att skapa digitala och  redigerade bilder av arkitektur och konst och att känslomässigt beröra. Aktuell med verket ”Helgonen bär vitt”.

Eva Aggeklint är fil.dr i Asiens språk och kulturer. Sedan disputationen 2014 har hon arbetat med museisamlingar och som pedagog, forskare och skribent. Hennes forskningsintressen är bland annat konst/historia och interkulturalitet samt relationen mellan det kommersiella och det politiska.

Huvudsakliga källor:
E-postintervju med Han Duyi 2020-05-01 Doesn’t Come Out samt designerstudions hemsida
Instagram @Duyi.han