Kinesiskt och kineserier i Berlin och Potsdam

Humbolt forum i Berlin. Text och foto: Bertil Lundahl

I månadsskiftet september–oktober 2022 genomförde FokusKinas Skåneavdelning en uppskattad resa till Berlin och Potsdam med 27 deltagare. Tack vare ett arv från en tidigare medlem i avdelningen, Hermine Michel Helmers, kunde resan äga rum till ett sub-ventionerat pris. Bertil Lundahl stod för planering och guidning och Kerstin Andersson var teknisk färdledare. Syftet var att ta del av vad de båda städerna hade att erbjuda den kinaintresserade men också att lära känna Berlin närmare.

En huvudattraktion var det nyuppbyggda stadsslottet, nu kallat Humboldt Forum, på platsen där en gång Brandenburgs kurfurstar, Preussens kungar och Tysklands kejsare regerat. Det ursprungliga slottet revs 1950 och ersattes av Palast der Republik som i sin tur revs 2006–2008. Även om tre av fasaderna på Humboldt Forum efterliknar det gamla slottet – den fjärde går i modern stil – är innandömet helt nytt och inrett för att fr.a. rymma samlingar från museer som tidigare varit utspridda. Här finns de asiatiska samlingarna med föremål från bl.a. Kina, Japan och Sidenvägen.

En annan attraktion var Sanssouciparken i Potsdam som anlades under Fredrik den stores tid i mitten av 1700-talet, en epok då kineserier var högsta mode. I parken finns det kinesiska huset, omgivet av fascinerande skulpturer som speglar tidens föreställningar om det kinesiska, och precis utanför parken ligger drakhuset, som ska ha hämtat inspiration från den svensk-skotske arkitekten William Chambers (1723–1796) teckningar av kinesiska pagoder. Inne i parken finns även Neues Palais, dit den kinesiske kejsarens bror, Prins Chun, tvingades bege sig för att be om ursäkt för det kinesiska agerandet under Boxarupproret.

I centrala Berlin såg vi också den kinesisk-amerikanske arkitekten I. M. Peis tillbyggnad vid det tyska historiska museet i Tyghuset. En annan koppling till Kina gjordes vid torget Gendarmenmarkt där konstnären Ai Weiwei 2016 lät sätta upp 14 000 flytvästar från Lesbos och en räddningsbåt på Konserthuset, som en kommentar till den svåra situation flyktingarna befann sig i. Och vid ingången till djurparken med sin Karamon (japanska för kinesisk port) kunde vi konstatera att tvillingpandorna Pit och Paule som föddes här 2019 verkade leva i högsta välmåga.

En ny liknande resa för andra medlemmar i FokusKina planeras för våren 2024.

Kinesiska huset med några av dess skulpturer i Sanssouciparken i Potsdam

Drakhuset i Potsdam

Muralmålningar från Beseklikgrottorna, Xinjiang, inne i Humboldt Forum

Karamon (kinesisk port) vid ingången till Berlins djurpark

I. M. Peis tillbyggnad till det tyska historiska museet i Tyghuset, Berlin