FokusKinas tidskrift

Föreningen FokusKinas syfte är att främja och sprida kunskap om Kina och kinesisk historia, kultur och samhällsliv i vid mening – dåtid och nutid – på ett fördjupande sätt. Föreningens främsta verktyg för att stödja denna målsättning är att utge en tidskrift. 

Föreningens tidskrift - FokusKina - vänder sig till alla som är intresserade av Kina och är den enda tidskrift i Sverige som fokuserar helt på Kina. Många av Sveriges mest Kinakunniga skribenter medverkar. Tidskriften speglar de stora politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringar som sker i dagens Kina. Aktuella analyser varvas med tillbakablickande artiklar. Här finns texter om historia, arkeologi, konst, musik, litteratur, politik, vardagsliv, miljöfrågor etc. Men också kåserier, intervjuer, bokrecensioner och artiklar om matkultur med recept.FokusKina utkommer med fyra nummer per år (mars, juni, september, december).

Tidskriftens namn var tidigare Kinarapport, 2016 bytte den namn till FokusKina, d.v.s. till samma namn som den förening FokusKina som är dess utgivare. Redaktör 1998-2004 var författaren och föreningens tidigare ordförande Cecilia Lindqvist. Hon efterträddes 2004 av Bertil Lundahl, fil.dr. i sinologi och tidigare lärare och forskare vid Institutionen för östasiatiska språk i Lund. Bertil Lundahl avgick 2013 och efterträddes av Peter Söderlund, Uppsala. I början av 2014 tog Johan Fresk över som ansvarig redaktör. Till vardags arbetar Johan som biträdande studierektor och kursadministratör för ämnet kinesiska på Stockholms universitet.

Läs mer om tidskriften