/
Om redaktionen
/ FokusKinas tidskrift

Om redaktionen


Tidskriftens namn var tidigare Kinarapport, 2016 bytte den namn till FokusKina, d.v.s. till samma namn som den förening FokusKina som är dess utgivare. Redaktör 1998-2004 var författaren och föreningens tidigare ordförande Cecilia Lindqvist. Hon efterträddes 2004 av Bertil Lundahl, fil.dr. i sinologi och tidigare lärare och forskare vid Institutionen för östasiatiska språk i Lund. Bertil Lundahl avgick 2013 och efterträddes av Peter Söderlund, Uppsala.

I början av 2014 tog Johan Fresk över som ansvarig redaktör. Till vardags arbetar Johan som biträdande studierektor och kursadministratör för ämnet kinesiska på Stockholms universitet. Hans målsättning är att göra en tidskrift som speglar Kina utifrån olika infallsvinklar och som blandar gammalt och nytt, stort och smått, bekant och obekant. Johan har själv studerat kinesiska men också turkspråk. För honom är det därför naturligt att också Kinas minoriteter ska få plats i tidningen. I takt med Kinas ökande betydelse och inflytande i världen känns det också angeläget för honom att belysa kinesiska kontakter med andra länder och kulturer samt följder och konsekvenser av dessa möten.

Christina Nygren, föreningens ordförande, bistår Johan i det redaktionella arbetet med tidskriften. Tillsammans ägnar de två mycket tid åt planering, kontakttagande och redigering. Dessutom bidrar båda ofta med egna artiklar.

FokusKina har inga ekonomiska resurser att arvodera skribenter eller köpa artiklar. Skribenterna ställer upp utan ersättning för att bidra till tidskriftens utgivning och utveckling, ett stöd som vi är mycket tacksamma för och som är helt avgörande för utgivningen. 

För utformning och original är Malou Holm anlitad.

Trycker gör Exakta i Malmö.

FokusKina utges med stöd av Statens Kulturråd och är medlem i FSK, Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, är representerad i Kulturtidskriftskatalogen samt deltar i Nätverkstan Ekonomitjänsts kommissionsförsäljning.


Redaktion
Ansvarig redaktör: Johan Fresk
Redaktör: Christina Nygren
E-post: redaktionen@fokuskina.se

Ansvarig utgivare
Christina Nygren, ordf för föreningen FokusKina


Medlemsärenden 
medlemsregistret@fokuskina.se

Prenumerationer 
prenumerationer@fokuskina.se

Bli medlem eller prenumerant!