Kinabilden - Lijiang, Naxifolket


Naxifolket, (ca 230 000) som framför allt lever i trakten av Lijiang i Yunnan-provinsen, är en av Kinas 56 minoriteter. De härstammar från tibetanska nomader men har övergått till permanentboende. Under Mingdynastin (1368–1644) utvecklades Naxi snabbt till en matriarkalisk och shamanisk (andeläsande) kultur. Där är makten koncentrerad till kvinnan. I Lijiang ser man ofta Naxikvinnorna i sina blå byxor, förkläden och hattar. De har under århundraden levt ett matriarkaliskt, oberoende liv. Kvinnorna träffade sin älskare enbart under natten. Modern tog helt hand om barnen medan faderns ansvar slutade när relationen upphörde. Männen ägnade sig åt lugnare sysselsättningar som poesi och musik. 

Naxi-shamanerna (andeläsarna) är män. Deras meditation omfattar tankar kring tibetansk buddhism, taoism och konfucianism. Det är även de som håller Naxis skriftspråk(Dongba-piktografi, sijiulijiu) levande. Det består av tecken som i bilder visar föremål och begrepp. Mer än 10 000 texter är kända. Genom dessa har naxifolkets historia, musik, kultur, religion och traditioner kunnat bevaras till eftervärlden. De ca 1 500 tecknen är idag de enda levande hieroglyferna i världen. Bästa platsen för att uppleva Naxikulturen är byn Baisha, huvudstad i Naxikungadömet före 1300-talet, strax norr om Lijiang.

Bilden är tagen i maj 2008 i Lijiang.

Text och foto: Anders Edler