/
Släppa tigern fri för att återvända till bergen
/ Kinabilden, Kåserier, Talesätt / Artiklar från FokusKina i urval

Släppa tigern fri för att återvända till bergen

Text och foto Christina Nygren  FokusKina # 2021-1

Berättelser ur den historiska romanen ”De tre kungadömenas romans” (Sanguo yanyi) från 1522 och till-skriven Luo Guanzhong, som utspelar sig under åren 220–280 är vanliga och välkända teman i den traditionella teatern. Övre bilden visar Liu Bei och undre Cao Cao. Båda är föreställningsbilder från jingju, den så kallade pekingoperan. 


Kinesiska buddhister tror på välviljan att släppa djur som hamnat i fångenskap fria. Av den anledningen köper man tillfångatagna fåglar eller fiskar och släpper dem fria vid stora buddhistiska festivaler och högtider. Alla djur är emellertid inte lämpliga för detta. Få kineser skulle till exempel tro på att ”släppa tigern fri för att återvända till bergen”(Zong hu gui shan). Det här välkända talesättet kommer från en berättelse om krigsherren Liu Bei under De tre kunga-dömenas period (220–280). De tre kungadömena var Wei, Shuhan och Wu. Liu Bei var ledare för riket Shuhan som i stort sett var nuvarande Sichuan.

Under slutet av Östra Handynastin (25–220) rådde ett omfattande inbördeskrig. En dag vände sig Liu Bei till Cao Cao, som senare blev ledare för riket Wei, och sökte skydd mot en annan krigsherre som hotade honom. En av Cao Caos rådgivare kände till Liu Bei som en ambitiös och skicklig person men som skulle kunna bli en svår rival för Cao Cao och stoppa dennes planer på att ena landet. Därför gjorde rådgivaren allt han kunde för att övertala Cao Cao att döda Liu Bei.

Men Cao Cao vägrade att göra det och menade att det nu skulle vara dags att knyta visa och kapabla människor till sig i stället för att döda dem. Därför visade Cao Cao stor gästfrihet mot Liu Bei, som i sin tur gjorde sitt bästa för att dölja sinaambitioner och i stället ihärdigt visa sig anspråkslös.

En dag erbjöd sig Liu Bei att leda en motattack inför en angripande armé och Cao Cao gick med på det. Så fort rådgivaren fick vetskap om detta bad han om ett samtal med Cao Cao och avrådde honom på stort allvar att låta Liu Bei leda en sådan motattack.

– Det skulle vara som att släppa lös en drake i havet eller att låta en tiger återvända till bergen och kan leda till allvarliga problem i framtiden. Avbryt genast operationen och återkalla Liu Bei och hans trupper, sade rådgivaren.

Då var det emellertid redan för sent och Liu Bei vägrade lyda Cao Caos kontraorder. I stället lämnade Liu Bei landområdet som kontrollerades av Cao Caos trupper och skapade senare sitt eget rike, Shuhan. Därmed blev Liu Bei en av Cao Caos värsta rivaler.

Metaforen som användes av rådgivaren har blivit ett populärt talesätt i Kina och citeras för att beskriva ett beslut som kan leda till katastrofer och olyckor i framtiden.