/
Bli medlem eller prenumerera
/ Om FokusKina

Bli medlem eller prenumerera

Bli medlem

Medlemskap inkluderar prenumeration på FokusKinas tidskrift. Du får årligen fyra nr av FokusKinas tidskrift, digitalt nyhetsbrev, inbjudan till aktiviteter runt om i landet, inbjudan till medlemsresor och vissa rabatter hos utvald researrangör. Oavsett var du bor i landet är du välkommen till lokalavdelnings/arbetsgrupps lokala arrangemang, aktiviteter som är gratis eller rabatterade för medlemmar. Deltagande i middagar och enstaka andra specialarrangemang kan vara förenade med viss avgift. 

 • Ordinarie avgift 345 kr
 • Ungdomar/Studerande t.o.m. 25 år 150 kr (ange födelsedatum ÅÅMMDD vid inbetalning)
 • Familjemedlem 100 kr (förutsätter att en person på samma adress är medlem). Familjemedlem får inget eget exemplar av FokusKinas tidskrift. 
 • Extra portoavgift för medlemmar bosatta utanför Sverige 345 kr (p.g.a. hög portokostnad för tidskriften).

Avgiften betalas till 

 • PlusGiro 50 12 77-8

eller 

 • Swish 123 644 38 73     

Uppge namn, adress och e-postadress vid inbetalningen.

Medlemskapet gäller för kalenderår och inkluderar årets fyra nummer av tidskriften. Juridisk person kan inte bli medlem.


Bli stödmedlem

Stöd vår ambition att utveckla föreningen och FokusKinas tidskrift. 100, 200, 300 kr eller valfritt belopp, allt stöd är välkommet. Betalas enligt ovan.

Bli prenumerant 

Du får årligen fyra nr av FokusKinas tidskrift men har inte medlems övriga rättigheter.

 • Avgift 500 kr (exkl moms, moms tillkommer inte, FokusKinas tidskrift är momsbefriad)
 • Prenumerationer kan beställas direkt genom föreningen FokusKina (genom direkt inbetalning enl nedan eller mot begärd faktura) eller genom företag som förmedlar prenumerationer (t ex Prenax och LM Information Delivery).
 • Extra portoavgift för dig som är bosatt utanför Sverige 345 kr (p.g.a. högt utlandsporto).

Avgiften betalas till

 • PlusGiro 50 12 77-8 

eller

 • Swish 123 625 10 03 

Uppge namn, adress och e-postadress vid inbetalningen.

Prenumerationen gäller för kalenderår och inkluderar årets fyra nummer av tidskriften. Såväl privatperson som juridisk person kan bli prenumerant.

Vill du ha faktura?
Mejla till prenumerationer@fokuskina.se