/
Bli medlem eller prenumerera
/ Om FokusKina

Bli medlem eller prenumerera

Bli medlem

Medlemskap inkluderar prenumeration på FokusKinas tidskrift. Du får årligen fyra nr av FokusKinas tidskrift, digitalt nyhetsbrev, inbjudan till aktiviteter runt om i landet, inbjudan till medlemsresor och vissa rabatter hos utvald researrangör. Oavsett var du bor i landet är du välkommen till lokalavdelnings/arbetsgrupps lokala arrangemang, aktiviteter som är gratis för medlemmar. Endast deltagande i middagar och enstaka andra specialarrangemang kan vara förenade med viss avgift. Ordinarie avgift 345 kr

 • Ordinarie avgift 345 kr
 • Ungdomar 15-26 år 150 kr (ange födelseår)
 • Heltidsstuderande 150 kr (ange lärosäte och studieämne)
 • Familjemedlem 100 kr (förutsätter att en person på samma adress är medlem). Familjemedlem får inget eget exemplar av FokusKinas tidskrift. 
 • Extra portoavgift för medlemmar bosatta utanför Sverige 345 kr (p.g.a. hög portokostnad för tidskriften).

Avgiften betalas till 

 • PlusGiro 50 12 77-8

eller 

 • Swish 1236443873     

Uppge namn, adress och e-postadress vid inbetalningen.

Medlemskapet är 'rullande', du blir medlem fr.o.m. datum för betalning och 12 månader framåt i tiden. Juridisk person kan inte bli medlem.


Bli stödmedlem

Stöd vår ambition att utveckla föreningen och FokusKinas tidskrift. 100, 200, 300 kr eller valfritt belopp, allt stöd är välkommet. Betalas enligt ovan.

Bli prenumerant 

Du får årligen fyra nr av FokusKinas tidskrift men har inte medlems övriga rättigheter.

 • Avgift 500 kr (exkl moms, moms tillkommer inte, FokusKinas tidskrift är momsbefriad)
 • Prenumerationer kan beställas direkt genom föreningen FokusKina (genom direkt inbetalning enl nedan eller mot begärd faktura) eller genom företag som förmedlar prenumerationer (t ex Prenax och LM Information Delivery).
 • Extra portoavgift för dig som är bosatt utanför Sverige 345 kr (p.g.a. högt utlandsporto).

Avgiften betalas till

 • PlusGiro 50 12 77-8 

eller

 • Swish 1236251003 

Uppge namn, adress och e-postadress vid inbetalningen.

Prenumerationen är 'rullande', du blir prenumerant fr.o.m. datum för betalning och 12 månader framåt i tiden. Såväl privatperson som juridisk person kan bli prenumerant.

Vill du ha faktura?
Mejla till prenumerationer@fokuskina.se