Medlemsavgiften 2024


Till Dig som är medlem i FokusKina!

Världen har på ett år inte blivit en lugnare plats 2023. Klimatfrågan är högaktuell med hopp om utfasning av fossila bränslen, Rysslands krig mot Ukraina fortsätter, Kina hotar att invadera Taiwan och till det kommer terrordåd och krig i Gaza.
I alla dessa frågor spelar Kina en avgörande roll. Det kan vara för att bidra med lösningar eller bara utnyttja situationen till egen fördel, i viljan att förändra världsordningen. I denna situation behöver vi veta mer om Kina ur alla aspekter för att följa med och eventuellt påverka. FokusKina är Sveriges enda specialtidskrift som handlar om Kina.

Vad får du som medlem eller prenumerant på FokusKina? Svaret är enkelt. Du får sakkunnig orientering om kinesiskt samhälle, historia och kultur. Det är en kunskap många önskar sig, men inte alla vill eller har möjlighet att ta till sig. Vi tror att du är en person som fortsatt vill ligga i framkant. Du vill fördjupa dina insikter om landet som har världens näst största ekonomi och är den näst folkrikaste nationen. Då kinesisk kultur och tradition spelar stor roll i andra länder än Folkrepubliken så bidrar FokusKina även med information om dem. Ditt bidrag blir att medlemskapet och prenumerationen drar sitt strå till stacken för att säkra en svensk tidskriftsmarknads bredd och mångfald.

Jag hoppas att du vill fortsätta att vara medlem eller prenumerant!

Vänliga hälsningar
Per Wadman

Medlemskap och prenumeration:
Medlemskap inkluderar prenumeration (4 nummer) 345 kr
Beloppet sätts in på vårt PlusGirokonto 50 12 77-8 eller swishas till 1236443873.
Glöm inte att ange ditt namn