Skolprojekt Kina: Från Solna till Peking

Text Susanna Sjögren FokusKina # 2018 - 4

Redan hösten 2011 satte vi oss på Barn- och utbildnings förvaltningen och började diskutera möjligheten att påbörja ett projekt med någon skola i Kina. Vi hade gjort en omvärldsanalys och då konstaterat att det fanns ett stort intresse för Kina och det kinesiska språket i världen. Vi beslutade tidigt att vi ville samarbeta med Peking i Kina, och vårterminen 2014 gick två brev, ett från ansvariga politiker och ett från ansvariga tjänstemän i Solna stad, iväg till Kina. Alla projekt behöver en grundlig förankring och implementering och detta arbete tar tid. Vi insåg tidigt att vi behövde ha med oss såväl politikerna, tjänstemännen som "golvet". Genom kontakter lyckades vi få fram en handfull skolor som var intresserade, och redan till sommaren åkte projektledare till Peking för att träffa desamma. En skola utkristalliserades relativt omgående som det bästa alternativet att inleda samarbete med. Vi hittade båda många gemensamma områden som vi var intresserade av. För en svensk skola är elevsyn, demokrati och värdegrund viktiga plattformar att vila på, och vi kände att vi kunde stå på dessa tillsammans, ha en öppen dialog och hitta goda samarbetsformer. Båda parter var nyfikna och ville lära och utvecklas tillsammans men samtidigt utifrån de egna förutsättningarna.

Svenska och kinesiska elever har bildlektion ihop där vi får lära oss en teknik där man flätar olika figurer med papper. På bilden syns, bland andra, Lova, Emily, Jakob och Niklas.

Samma år i augusti invigdes Ulriksdalsskolan i Solna och det beslutades att förlägga språkundervisning (moderna språk) i kinesiska där. Samtidigt påbörjade vi vårt projekt. Initialt var det mycket trevande då båda skolorna sökte hitta olika samarbetsformer - det vi var eniga om i detta läge var att skynda långsamt, för att säkerställa det långsiktiga arbetet. Solna stad var behjälpliga i implementeringsarbetet och såg till att det fanns länkar på hemsidor samt skickade ut nyheter och information så fort vi hade något att komma med. Under året sände vi över olika elevarbeten/-utställningar, och lokalpressen var på plats för att intervjua deltagande elever. Sakta men säkert byggde vi upp ett fundament för arbetet på skolan.

I maj 2015 åkte förvaltningschef, rektor samt projektledare till Peking för att teckna ett Letter of Intent, ett femårigt samarbetsavtal, med den kinesiska skolan. I detta Letter of Intent är båda skolor överens om att vårt samarbete är ett strikt pedagogiskt projekt, som handlar om pedagogik, metodik och didaktik. Det handlar vidare om utbyten av metoder och material, men även av elev- och lärarutbyten. Det ska vidare ses som ett långsiktigt åtagande till gagn för våra skolor och våra elever.

Inför vårterminen 2016 hade Ulriksdalsskolan ansökt om bidrag från Universitets- och Högskolerådet (UHR) för att åka på en planeringsresa till Peking och i april var det dags. Fem lärare, rektor och projektledare satte sig på planet för att uppleva Peking och vår partnerskola. Detta första besök fylldes av många skolbesök där vi fick träffa elever, lärare och skolledning, mängder av möten och konferenser men självklart även tid för att uppleva Kina, detta fantastiska och mystiska land som ligger så långt borta men ändå så nära.

För att säkerställa projektets implementering på skolan har projektledare, sedan 2014, och pågående sedan dess, varit inne i de olika klasserna på skolan och pratat om Kina och läst om Kina. Tillsammans med eleverna har vi, gemensamt, lärt oss mycket, både om oss själva och om Kina, men även om internationella frågor/områden överhuvudtaget. Ett av de roligaste momenten har varit att leka och sjunga på kinesiska. Nyfikenheten, och öppenheten, hos våra elever har varit stor och arbetet har varit, och är, mycket givande.

Redan i november 2016 var det återigen dags att träffas då partnerskolan i Peking åkte till Sverige och Solna för att träffa oss. Det var ett varmt välkomnande och en fantastisk upplevelse - på Ulriksdalsskolan går 1 000 elever, och samtliga kan hälsa på kinesiska! Det kinesiska besöket var det första tillfället våra elever gavs att interagera med de kinesiska eleverna och det var lyckosamma möten, både i våra klassrum och på Naturskolan men även på bowlingbanor och på hamburgerrestauranger. Den ömsesidiga nyfikenheten var stor och resan avslutades med glädjetårar genom den avslutningsfest med god mat och musik/disco som Ulriksdalsskolan anordnade den sista kvällen. Den discjockey som anlitades var mån om att även spela de kinesiska elevernas musik vilket var ett genialt drag som skapade en oerhörd samhörighetskänsla mellan våra elever.

Efter vår lyckade ansökan till UHR för att åka på en planeringsresa var det dags att återigen söka medel via dem och programmet Atlas Partnerskap för att därigenom ha möjlighet att även skicka elever till Peking. Ansökan beviljades och Ulriksdalsskolan lade upp ett internationellt program för att rusta de elever som sökt och blivit uttagna till att delta i projektet.

Som en viktig del av detta internationella projekt riktat mot Kina startade vi höstterminen 2017 en "internationell spetsutbildning" för de elever i åk 8 och 9 som skulle iväg till Kina. Eftersom spridning och förankring i arbetet på skolan är viktigt lät vi även elever som inte skulle resa vara med och delta i utbildningen. Undervisningen förlades efter skoltid för att inte påverka övriga ämnen, och eleverna rustade sig för och tog ett enormt ansvar för densamma.

Musiklektion. Här lär vi oss att spela ett klassiskt, kinesiskt instrument, guzheng - vilket inte var helt lätt för otränade svenskar.

Resan var bestämd att ske i början av maj, och det var många pusselbitar som skulle på plats innan dess. Inom utbildningen var det flera områden som skulle upp på agendan - vi pratade inte bara om Kina utan även om EU och övriga världen eftersom vi önskade ge våra elever en bild och en förståelse för hur hela världen hänger ihop, snarare än att bestå av isolerade delar. Eftersom eleverna skulle presentera olika punkter för en stor publik i Kina tränade vi presentationsteknik och retorik. Det var viktigt för oss att utmana eleverna och därför gavs de möjlighet att träna i så många olika sammanhang som möjligt, bland annat genom att träffa nämndpolitiker, föräldraråd, lärarkonferenser och vid en mängd olika sammanslutningar. Eleverna gick ut i övriga klasser på skolan och höll egna genomgångar och lektioner. Vi åkte på studiebesök, såsom Europahuset och Ostasiatiska museet, och vi arrangerade egna föreläsningar med externa föreläsare som besökte skolan. En av dem vi träffade var Victor Sandberg, då departementssekreterare och ansvarig för Utrikesdepartementets Enhet för Asien- och Oceanien, och framför allt för Sveriges relation till Kina. Intresset var stort och frågorna många.

Våra elever gavs möjligheten att delta i en kinesisk familjs vardag. Här får Arseniy en lektion i kalligrafi.

I maj 2018 var det, efter många, långa och hårda förberedelser, äntligen dags att stiga på planet som skulle ta våra lärare och elever till Kina. Eftersom denna resa gjordes med relativt unga elever, ca 14-15 år, var vi strikta med vilka regler som gällde och hade inplanterat desamma som mantran. Vidare hade varje lärare ett fåtal ansvarselever för att ytterligare säkerställa säkerheten för dem.

Man kunde nästan ta på atmosfären, det låg spänning, nervositet och mycket förväntan i luften. Programmet vi ställt iordning för resan var mycket omfattande och vi hade förmanat eleverna att försöka sova under flygresan för att på så sätt vara någorlunda utvilade när de landade. Vi kan så här i efterhand konstatera att den förmaningen landade mindre väl och flertalet sov minimalt. Men äventyret väntade runt hörnet så vem har tid att sova då?

Rektor och projektledare var redan på plats i Kina och mötte tillsammans med representanter från partnerskolan på flygplatsen i Peking. Det var ett gäng trötta, men glada, elever som så småningom kom ut till vänthallen.

Genom tidsomställningen hade gruppen anlänt lagom till lunch i Kina, vilket för dem var frukostdags, och vi inledde vårt Kina-besök med att åka till en restaurang inne i Peking. För de flesta av eleverna var det första gången de smakade autentisk, kinesisk mat och dessutom skulle den intas med ätpinnar istället för traditionella bestick. Maten fick högsta betyg och vi påstår att tallrikarna i stort sett var renskrapade när vi lämnade borden.

Då kom nästa utmaning, kinesiska toaletter, men "nöden har ingen lag" och även detta överlevde samtliga elever. För att hålla tempot uppe åkte vi direkt från lunchen till Konfuciustemplet för rundvandring och en dos historia. Till slut tog tröttheten över och vi beslutade efter någon timme att åka till hotellet. För att underlätta samarbete och logistik under resan hade researrangören bokat ett något enklare hotell, Holiday Inn Express, nära skolan i Wangjing-området. Vana Kina-resenärer är väl bekanta med jetlag och vi hade därför sett till att middagen skulle intas på gångavstånd från hotellet, och därefter skulle samtliga ha en tidig kväll. Vi vuxna kan dock inte helt gå i god för att kvällen blev särskilt tidig för flertalet av eleverna.

Redan dagen efter började det äventyr som i förväg av eleverna ansågs vara absolut "läskigast" - de skulle under hela helgen bo ensamma i en kinesisk familj. Vi samlades i skolans aula för en kortare välkomstceremoni och därefter var det dags för upprop och att träffa familjerna. Våra elever var vita i ansiktet av nervositet men stämningen var god och hjärtlig och de var väl förberedda för detta tillfälle. Samtliga elever var vid utvärderingen efter resans slut överens om att denna erfarenhet var den bästa de kunde ha fått. Att under två dagar umgås och leva med en kinesisk familj är få förunnat, de gavs nya insikter och upplevelser. De fick vara med om saker som "vanliga" turister endast kan drömma om att få uppleva. De gavs en glimt av det "riktiga Kina" och fick uppleva detta med nyvunna, jämnåriga kinesiska vänner. För lärarnas del bestod helgen av planeringar, diverse möten samt måltider tillsammans med partnerskolan.

Lärare och elever samlades åter på skolan tidigt måndag morgon och det var dags att sätta sig i bussen för att spendera en dag i parkernas tecken. Vi vandrade runt i Himmelens tempel och förkovrade oss återigen i kinesisk historia och i kinesisk mystik. Vi tog oss till Beihaiparken där några tog sig till Pagoden medan andra valde att hyra en båt och ta sig runt på sjön. Efter akrobatshow och middag var det dags för våra elever att sätta sig med bloggar och dagboksskrivning. Att dokumentera samt reflektera över vad man varit med om och upplevt var en av de arbetsuppgifter de hade med sig hemifrån.

Skål! Andreas äter middag med den familj han bodde hos i Peking under första helgen.

Kommande dag var en heldag med skolaktiviteter. På förmiddagen besökte vi en låg- och mellanstadieskola (The Affiliated Primary to UIBE) där eleverna gav oss flera uppvisningar i dans och musik. De kinesiska eleverna var mycket måna om att bjuda in våra elever i flertalet olika aktiviteter vilket var populärt. Efter (elevledd) rundvandring på skolan bjöds våra elever att individuellt delta i lektioner och därefter inta lunch tillsammans med den klass de besökte. Efter lunch åkte vi till en högstadieskola där vi på en bildlektion där lärare och elever lärde oss att vika pappersremsor till olika figurer (paper weaving). Dagen avslutades med ett besök till det lokala tehuset där vi undervisades i den ädla tekonsten och dessutom gavs tillfälle att smaka olika tesorter. Innan vi åkte till hotellet fick eleverna pröva på att stå bakom disken och paketera lösviktste.

Under följande dagar besöktes många olika kulturella sevärdheter i Peking såsom Förbjudna Staden och Sommarpalatset med flera. Det var mycket och mäktigt att ta in men vårt huvudfokus under resan var de olika skolbesöken, våra möten med lärare och elever samt de lektioner vi deltog i. Att, tillsammans med kinesiska vänner/elever, få pröva på vitt skilda lektioner såsom idrott/taiji, musik/traditionella kinesiska instrument och bild/kinesiskt måleri men också "vanliga" ämnen som biologi, engelska och matematik gav mängder av nya intryck, insikter och kunskaper.

Vid den officiella välkomstceremonin på skolan ställde sig våra elever på scen framför 400-500 kinesiska elever och lärare för att presentera sig själva, sin skola, sin stad och olika svenska fenomen och avslutade därefter sin föreställning med sång. Det var stolta elever som gick av scenen den dagen.

Resan börjar närma sig sitt slut och våra svenska elever firar sin nyfunna vänskap tillsammans med de kinesiska eleverna och äter hotpot. På bilden ser vi Emily, Sumaiya, My och Martin. 

Före hemresan var ett besök till Kinesiska muren obligatoriskt. Tillsammans med ett antal
kinesiska elever tog vi oss till Gubei för att där uppleva något utöver det vanliga. Väl tillbaka i Peking var det dags att packa väskorna för att, så småningom bege oss hemåt fulla av intryck, nya erfarenheter och insikter samt en mängd nya vänner i bagaget.

Arbetet går oförtrutet vidare här hemma. Våra, av förvaltningschefen i Solna stad,
utsedda Internationella Ambassadörer är fortfarande ute och implementerar vårt internationella projekt på skolan. De deltar även i den, av rektor tillsatta, nya internationella arbetsgruppen bestående av projektledare och 10 lärarrepresentanter från låg-, mellan- och högstadiet. En av våra elever har ansökt om att tillbringa ett utbytesår
i Peking på vår partnerskola från och med nästa läsår, och vi har många förväntansfulla elever som ser fram emot att söka till projektet framöver.

Det började med en vision och har sakta men säkert utmejslats till ett framgångsrikt projekt och det är med stor glädje vi ser framtiden an.

Bästa resan någonsin! Vilka upplevelser, vilka möten och vilket äventyr! Här Amasia, Emily, My och Ebba.