Drakar från Weifang

Text: Christina Nygren  
Foto från utställningen: Johan Fresk.


En mjukvingad drake i form av en trollslända, vars stjärt och ögon rör sig i vinden

En representativ mångfoting-drake i form av en tiger.

En mjukvingad drake i form aven fasan som symboliserar lycka, tur och strävan efter framgång.
Under tiden 10 september till 3' oktober ställde Kinesiska Kulturcentret i Stockholm ut en samling drakar från Weifang, som ligger i Shandongprovinsen, och anses vara den kinesiska drakens tillkomstort. I utställningen gavs prunkande exempel på olika former och tekniker inom denna kinesiska hantverkstradition. Medarrangör var Weifang World Kite Museum som har världens största samling av drakar.

Att tillverka och flyga med drakar har en lång tradition i Kina och går tillbaka till tusentalet före vår tideräkning. Historiska dokument och forskning om dess historia varierar något men samsas i en del historiska berättelser. Vissa anser att drakarna varit en hjälp vid militära fälttåg och för att mäta distansen till fientliga trupper eller signalera meddelanden till de egna trupperna. Andra menar att man använde drakar för att avfärda en personlig olycka genom att skicka upp dem i skyn, släppa bandet och låta drakarna försvinna. Tillkomst och användning av drakar har alltså en lång och mångfacetterad historia. Idag är drakflygning och tillverkning främst förknippad med nöje och möjligheter att samlas utomhus med andra och glädjas åt att uppleva de konstnärligt utformade drakarna avteckna sig mot den blå himlen.

Traditionen med kinesiska drakar och drakflygning introducerades till Europa via Sidenvägen, det vill säga redan för snart tusen år sedan.

Det arrangeras även på många håll olika festivaler, som till exempel Weifang International Kite Festival i Kina. I Stockholm anordnas årligen drakflygningar på Gärdet. Över stora delar av världen har traditionen utvecklats med varierande karaktäristiska uttryck och stilar som går tillbaka på ländernas regionala förutsättningar och lokala kulturella uttryck.

De första drakarna i Kina tillverkades av trä (muyuan) och av papper (zhiyuan). På 900-talet skapade en hantverkare vid namn Li Ye en drake av papper där han fäste bambupipor som i luften gav ljudintryck aven cittra. Vind benämns feng på kinesiska och av den anledningen kallas drakar för feng zheni Kina. Drakarna indelas i fem olika kategorier: mjukvingade, hårdvingade, platta, tredimensionella och mångfotade. De mest kända tillverkningsorterna för drakar är Peking, Tianjin, Weifang och Nantong.

"Där okunnighet är lycka, är det dåraktigt att vara klok" Traditionell hårdvingad drake i form av mansfigur föreställande Zheng Banqiao (1693-1765) som trots att han var född i en fattig familj fick hjälp att studera. Han tog ämbetsmannaexamen med högsta betyg och blev under sin tid som ämbetsman vida känd och respekterad.


En mjukvingad drake i from av en papegoja.