/
Även kycklingar och hundar stiger till himlen
/ Kinabilden, Kåserier, Talesätt / Artiklar från FokusKina i urval

Även kycklingar och hundar stiger till himlen

Text Christina Nygren, FokusKina # 2020 - 2

Nepotism, att visa otillbörliga förmåner eller favorisera sina släktingar och vänner för att hjälpa dem att nå höga positioner må vara ett universellt fenomen, beskrivs med tydlighet i det kinesiska talesättet och historien bakom detta.

Berättelsen går tillbaka till Västra Handynastin (206 f.Kr.-24) och den kunglige ättlingen Liu An som var en hängiven daoist som ville ha evigt liv. För att skaffa en odödlighetsmedicin samlade han en stor grupp daoistiska alkemister.

En dag fick han besök av åtta vithåriga män som hävdade att de var tidens bästa alkemister. Till att börja med trodde inte Liu på dem men när de åtta männen på ett ögonblick förvandlades till unga pojkar lät han sig övertygas om deras kraft. Han greps av vördnad inför vad han såg och behandlade de åtta daoisterna som högt aktade gäster och bad dem att framställa medicin som skulle ge honom odödlighet.

Efter några veckor hade männen framställt medicinen åt Liu som beslöt att hålla en stor ceremoni för att celebrera deras gärning. Samtidigt kungjorde han att han skulle ta två odödlighetspiller vid festen.

Just då rusade en budbärare in och rapporterade att Lius residens stormades av kungliga trupper som kommit för att arrestera honom för landsförräderi. Liu blev panikslagen men de åtta alkemisterna övertalade honom att ta ett piller och genast lämna banketthallen. Efter att ha svalt endast ett piller flög Liu upp i skyn tillsammans med alkemisterna.
I tumultet föll de kvarvarande pillren på marken och åts upp av kycklingar och hundar som sprang lösa på platsen. Inom några minuter såg de närvarande människorna hur kycklingarna och flög upp i skyn och försvann mot himlen.

Berättelsen kommer från det populära talesättet Yi Ren De Dao, Ji Quan Sheng Tian, ”När en person uppnår Dao (upplysning och odödlighet) stiger även hans kycklingar och hundar till himlen”. Här är betydelsen av kycklingar och hundar snarare underordnade till en person som blivit upphöjd till en högre position. Senare kortades uttrycket till Ji Quan Sheng Tian som numera citeras för att beskriva någon som befordrar sina släktingar eller vänner till höga positioner enbart på grund av sitt inflytande och sin makt.

I Sverige motsvaras detta av uttrycket ”svågerpolitik” och favorisering av släktingar, i affärslivet eller politiken, utan hänsyn till meriter. ”Nepotism” används snarare när det inte är släktingar inblandade och kan även kallas vänskapskorruption.