/
Välkommen till FokusKina nr 3 - höstnumret 2023
/ Redaktörens sida / FokusKinas tidskrift

Välkommen till FokusKina nr 3 - höstnumret 2023

Den senaste tiden har diskussionerna om Kina både i Sverige och internationellt i hög grad handlat om Kinas ekonomi. Varför tar tillväxten inte fart som vanligt, och går Kina nu in i en annan ekonomisk bana än vad vi varit vana vid de senaste 40 åren. Det är ännu för tidigt att ge något säkert eller definitivt svar men det är ställt utom tvivel att Kina står inför stora ekonomiska utmaningar där fastighetskrisen, de sociala trygghetssystemens finansiering och den demografiska utmaningen bara är några av de frågor som landet måste tackla de kommande åren och årtiondena. Kinas ambassadör i Sverige, Cui Aimin, påminner oss i en artikel om en svensk-italiensk entreprenör på Kantonmässan, om vikten av handeln mellan våra länder och de enskilda företagarna för att bygga välstånd och relationer mellan länder och folk. Ett tidigt exempel på handel och utbyte mellan Kina och Europa är uppkomsten av de nya glasyrfärgerna för porslin under 1700-talet som beskrivs av Johan Fresk. I talesättet av Christina Nygren påminns vi om psykologins betydelse för att nå positiva resultat – kanske det gäller även den kinesiska ekonomin.

I en artikel om utbildningssystemet i Singapore belyser Göran Reitberger hur stadsstaten har skapat ett av världens bästa utbildningssystem, och på ett systematiskt sätt har funderat kring utbildningen på alla nivåer inte minst hur den äldre arbetskraften ska fortbildas inom en satsning som kallas ”skills future”. Pressen från ett utbildningssystem präglat av hård konkurrens kan möjligen förklara den nya trenden ”tang ping” (att lägga sig platt) som kan iakttas hos en del yngre människor i Kina. Yujing Sherry Cai ger en kort introduktion till begreppet.

Joakim Enwall förklarar i sin artikel att kinesiskan faktiskt har ett antal lånord från både öst och väst, och att dessa utgjort och utgör en viktig del av den kinesiska språkhistorien men även för språket idag – exempel är bl.a. honung, hjul och museum. Kopplingen mellan de tidiga formerna av indiskt och kinesiskt schack är höljd i dunkel, men i den moderna formen har Kina just fått sin första världsmästare, Ding Liren. Jens Karlsson berättar om den spännande matchen och ger oss ett smakprov från några av partierna.

Vilka personer som får en plats och vilka som förtigs varierar genom historien och Ingemar Ottosson lyfter fram den närmast bortglömde Wang Jingwei som ledde regeringen i Nanjing under den japanska ockupationen i början på 1940-talet. I Abdushukur Qumturs novell påminns vi om faran av att inte visa mänsklig anständighet mot glömda personer vi tror oss kunna förakta och chikanera utan risk. I bokutdraget varnas för storm från Kina.

Är religion en privatsak eller en bullrig kollektiv manifestation. Svaret är tydligt i Kinabilden från Margareta (bild) och Per-Arne (text) Berglie. En mer stillsam kontemplation ger kulturcentrets nya utställning om Qi Baishis kalligrafi som Christina Nygren har besökt. Hon bidrar som vanligt med ett recept. Denna gång vankas äggnudlar med krabba och grönsaker. Sist men inte minst har Matbrigaden besökt den gamla trotjänaren kinakrogen Ming Palace i Stockholm.

God läsning och en skön höst önskar redaktörerna!

Johan Fresk och Christina Nygren
redaktionen@fokuskina.se