/
Välkomna till ett nytt nummer av FokusKina
/ Redaktörens sida / Artiklar från FokusKina i urval

Välkomna till ett nytt nummer av FokusKina

Redaktörens sida skrivs denna gång med ett större allvar och en större osäkerhet än vanligt. De senaste månaderna har vi nåtts av rapporter om ett nytt virus, Covid-19, som verkar ha sitt ursprung i Wuhan i provinsen Hubei i centrala Kina. Efter en inledande tveksamhet reagerade de kinesiska myndigheterna kraftfullt och när detta skrivs verkar smittspridningen i Kina att ha stabiliserats samtidigt som den tycks ta fart i andra delar av världen, även i Sverige. Mycket kommer att sägas och skrivas om detta virus framöver. En av de tidigaste förklaringarna till uppkomsten handlar om att det kan röra sig om en övergång från djur till människa av viruset på någon av matmarknaderna i Wuhan, därav prislistan i detta nummer från en av dessa marknader som visar på den blandning av olika levande djur som förekommer. Dessa marknader lär snart vara ett minne blott. En påminnelse om att livet trots allt går vidare och att vi behöver ljus och samvaro i orostider är vårt omslag och Per Camenius barrunda längs The Bund i Shanghai. Shanghai är också en av de första städer som börjar öppna upp igen efter stängningen och oron för viruset. 

I samband med förra numret genomförde vi en enkät om tidningen hos er läsare. Vi är tacksamma för de svar och synpunkter som vi har fått. Både ris och ros. Vi hade hoppats på fler svar men vi har tagit till oss av kritiken och berömmet. Några av de kommentarer som vi fick återspeglas redan i detta nummer. Sektionerna Språkspalten och Kinesiska tecken avslutas och utdragen och recensionerna av nya böcker kommer att bli kortare och ler. Vi kommer under 2020 att fortsätta att ha ett varierat innehåll där ledstjärnan blir vår breda definition av kinesisk kultur, historia och dess inflytande och betydelse både i Kina och i världen. Flera av de förslag och idéer som framkom i samband med enkäterna ska genomföras i kommande nummer. 

Ett stort tack till alla er som givit ett bidrag för att säkerställa framtiden för och utgivningen av FokusKina. Den ekonomiska situationen är fortfarande mycket ansträngd och vi är i stort behov av fortsatt stöd och kanske även av externa finansiärer som artikeln om tidningens framtid i förra numret klargjorde. Att värva en medlem eller en prenumerant är något konkret som du som medlem kan hjälpa till med och som har stor betydelse för att trygga tidningens överlevnad.

Detta nummer innehåller 52 fullmatade sidor med ett spännande och varierat innehåll. Marina Thorborg beskriver situationen för kinesiska kvinnor under tre generationer och de stora förändringar som skett i Kina ur ett kvinnligt perspektiv. Anne Hedén tar sig an den svenska maoismen och Kinas inflytande på unga radikala svenskar i slutet av 60-talet och början på 70-talet då Maos Kina framstod som ett rosenrött alternativ till den sovjetiska betongsocialismen. 

Under perioden 1980–2000 hade de tre taiwanesiska filmskaparna Hou Hsiao-Hsien, Edward Yang och Ang Lee stor betydelse för taiwanesisk identitet och för synen på Taiwan i omvärlden, vilket beskrivs av Erik Mo Welin. Mat är ett viktigt tema inte bara hos de tre regissörerna från Taiwan utan också i Lap-See Lams konstverk Mother’s Tounge på Moderna Museet, där kinakrogens betydelse för kinesisk kultur och identitet diskuteras i Eva Aggeklints recension av verket. Mikaela 



Daleke har besökt kinarestaurangen Super Rullband i Göteborg och berättar om sina intryck från besöket. För den som själv vill laga mat lär oss Christina Nygren denna gång att tillaga marinerade fläskkotletter. Den kinesiske diplomaten Pengchun Zhang och hans betydelse för tillkomsten av

 Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna beskrivs av Hans Ingvar Roth. En viktig artikel för att lyfta fram en idag nästan bortglömd kinesisk diplomat. Fjärran från diplomatins finrum pågår en omfattande omstrukturering och modernisering av Folkets befrielsearmé något som påverkar maktbalansen i Östasien och världen, vilket diskuteras av Johan Fresk. Nu ska inte längre uttrycket ”Även kycklingar och hundar stiger till himlen”, som introduceras av Christina Nygren, gälla för Folkets Befrielsearmé, det vill säga att korruption och svågerpolitik ska rensas bort. Missa inte heller vår Vårläsning där Kerstin Johansson recenserar böcker av Eileen Chang, Xiao Bao och A Yi. Vi anmäler också den nyutkomna skriften om Hongkong från Utrikespolitiska institutet. För den som vill kunna läsa en traditionell kinesisk kalender med dess förutsägelser om framtiden är Marja Kaikkonens guide en oundgänglig läsning. Varmt välkommen till FokusKina nummer 1 2020.

Johan Fresk och Christina Nygren
redaktionen@fokuskina.se