/
Hej och välkommen till höstnumret av FokusKina
/ Redaktörens sida / FokusKinas tidskrift

Hej och välkommen till höstnumret av FokusKina

I detta nummer har vi glädjen att presentera en intervju med Folkrepubliken Kinas nye ambassadör till Sverige, Cui Aimin. FokusKina har valt att inleda intervjun med frågor som rör svensk-kinesiska möten på det vetenskapliga och kulturella området och låter spörsmål om ekonomi och den laddade frågan om Taiwan avsluta intervjun. Det ligger i linje med tidningens målsättning att lyfta fram personer, kultur och historia som viktiga byggstenar i kontakterna mellan Sverige och Kina.

Det har nu också meddelats att den tjugonde partikongressen för Kinas kommunistiska parti kommer att inledas den 16 oktober. Ingemar Ottosson diskuterar i sin artikel vad vi kan vänta oss av detta möte som i hög grad kommer att domineras av Xi Jinping. Allt talar för att ordförande Xi blir omvald för en tredje mandatperiod. Partiet står idag inför stora utmaningar efter en framgångsrik men mycket kostsam bekämpning av covid-19, en vikande ekonomisk efterfrågan ledd av en nedgång i bostadssektorn och ett skärpt internationellt läge med en ökad spänning i Taiwanfrågan och ett stärkt samarbete med Ryssland.

I Sverige föreställer vi oss ofta att Singapore är ett hyperkapitalistiskt land. Göran Reitberger visar i sin artikel om Singapores bostadspolitik att så inte alls är fallet. I stället har omfattande statliga satsningar och regleringar möjliggjort för de flesta medborgare i Singapore att bli ägare till sin egen bostad i en genomtänkt och blandad miljö. Svensk självtillräcklighet på området känns lite som åsnan från Guizhou i Christina Nygrens talesätt där det är de tomma tunnorna som skramlar mest.

Jens Karlsson återkommer i detta nummer med ytterligare några dikter av den kinesiska poetissan Bing Xin (Xie Wanjing 1900–1999). Det är små poetiska pärlor som i sin friska enkelhet rymmer mycket av livets och världens visdom. I Kinabilden tagen av Anders Edler, påminns vi om den etniska och kulturella mångfalden i Kina där en man från naxifolket skriver kalligrafi med naxis speciella hieroglyfer.

I Kerstin Anderssons personliga betraktelser över en reseledares vedermödor i Kina påminns vi om värdet av personliga möten och om den hantverkskultur, representerad av bland andra herr Bai och hans teaterfigurer, som nu håller på att försvinna. 

På temat hotat introducerar Anders Edler oss till Yangzi-alligatorn som det på grund av bland annat utdikning av fuktmark i jordbruket idag bara finns cirka 120–150 individer kvar av i vilt tillstånd.

FokusKina ser den kinesiska mat- och dryckeskulturen som en omistlig del av upplevelsen av Kina. För många är det den första kontakten med landet. Det är spännande att läsa Ludvig Sääfs berättelse om hur han med sin entusiasm har lyckats introducera den kinesiska spriten Baijiu i Sverige. Matbrigaden har besökt Propaganda bar och kök i Stockholm, och upplevelsen var inte odelat positiv men möjlighet till bättring finns. I detta nummer delar också Christina Nygren med sig av ett vegetariskt recept på stekta tofubullar.

Med anledning av att Ai Weiweis memoarer Tusen år av glädje och sorg (övers. Anna Gustafsson Chen) ges ut på svenska, ger Eva Aggeklint en kort introduktion till hans konstnärskap och undrar om det är hans mod att berätta trovärdigt som får oss att lyssna. Introduktionen följs av ett kort utdrag. Till sist anmäls en ny avhandling av Patrick Hällzon om uigurisk medicin i slutet av 1800- och början på 1900-talet.