/
Välkommen till vinternumret av FokusKina!
/ Redaktörens sida / FokusKinas tidskrift

Välkommen till vinternumret av FokusKina!

Denna höst har det gått 70 år sedan Svensk-kinesiska föreningen grundades av bland andra Erik Blomberg, Nils Ferlin och Artur Lundkvist. Intresset för och åsikterna om Kina  har upplevt mycket skiftande växlingar under åren men Kinas betydelse för omvärlden har sedan I952 varit i stadigt växande. FokusKina fortsätter att vara en förening för dem som är intresserade av Kinas kultur, historia och samhälle. Tyvärr har det i detta nummer inte varit möjligt att mer i detalj belysa föreningens historia.

I Peking har den tjugonde partikongressen gått av stapeln och som väntat har Xi Jinping omvalts som ordförande för Kinas kommunistiska parti för ytterligare fem år. Politbyråns nya ständiga utskott består även denna gång av sju män, och de övriga sex männen presenteras kortfattat i en artikel av Johan Fresk. Kina står inför stora utmaningar och som numrets talesätt av Christina Nygren påminner oss om, gäller det att vara uppmärksam på faror både framför och bakom sig. Partikongressen syftade till att se utmaningarna framåt men glömde då nollvisionen för covid-19. Här har övriga världen gått vidare, men den kinesiska ledningen blickar bakåt och har låst sig och knutit sjukdomsbekämpning till politisk ideologi.

Ingemar Ottosson ställer kanske för många en förbjuden fråga när han utmanar föreställningen om att Marco Polo med säkerhet har varit i Kina. Var reseskildringen egentligen en skicklig historisk skröna sammanvävd av fakta, myt och fantasi skriven aven medfånge till Marco?

Bilder och magi kännetecknar även numrets nyöversatta novell, Stjärnornas flod, av författarinnan Can Xue som översatts av Alexis von Sydow. Ute på landsbygden utmanas och "hemsöks" de hemmasittande och det lokala av de "långresande" som tagit sig bortom det kända och invanda. Can Xue använder bilder för att förmedla en viss konkret upplevelse och kanske ska man inte alltid försöka "förstå". I vinterläsningen finns ännu ett tillfålle att lära känna hennes författarskap i romanen Kärlek i det nya årtusendet i översättning av Anna Gustafsson Chen. Annas översättarbragd återfinns även i vinterläsningens utdrag ur Fusang av Yan Geling och En dag, tre höstar av Liu Zhenyun. Fusang är en skildring aven ung kinesisk prostituerad i I85o-talets San Fransisco och En dag, tre höstar frågar oss hur mycket det förflutna kan påverka och styra nuet.

I Spegellandet introducerar Eva Aggeklint oss till järnvägsingenjören Orvar Karlbeck som under kejsardömets sista år bidrog till att vidga kunskapen om Kinas bronsålder men också förvärvade ett antal kinesiska bronsspeglar för några svenska samlare. Vad vi ser när vi betraktar oss själva i en spegel styrs av vårt sinne och på samma sätt var det känslan vid betraktandet aven målning eller läsandet aven tillhörande dikt som var utmärkande, menar Johan Fresk i sin artikel om det kinesiska literatimåleriet. Det kinesiska kulturcentrets utställning om högtflygande drakar som speglar sig mot skyn recenseras också.

I en intervju med den taiwanesiske regissören Lee Chia-Hua om dokumentären Me and My Condemned Son samtalar några studenter från Stockholms universitet med regissören om dödsstraff och hur arbetet med filmen fick Lee Chia-Hua att byta ståndpunkt.

Vår tekniske skribent Christer Nilsson återkommer med en artikel. Denna gång berättar han om några av de viktigaste metoderna från hur man trycker kinesiska tecken på papper till hur man skriver in tecknen på tangentbordet på en dator eller på en smart mobil.

En festmåltid på restaurang eller hemma kanske känns skönt i vintermörkret. Matbrigaden har besökt restaurang Xiangyue och upplevde middagen som en utflykt till ett svunnet Kina och lät sig väl smaka av oförfalskad kinamat som är värd en omväg och delade ut fyra drakar! Ur Christina Nygrens fatabur presenterar vi denna gång ett recept på välsmakande räkor med tesmak från drakkällan. Den som plockar fram några av Christinas tidigare recept har snart delarna till en kinesisk nyårsbuffe,

Avslutningsvis ett stort grattis till vår sjuttioåriga förening och en önskan om god läsning och goda nya år; 2023 och Kaninens år den 22 januari.

Johan Fresk och Christina Nygren
redaktionen@fokuskina.se