/
Välkommen till FokusKina nr 4 - vinternumret 2023
/ Redaktörens sida / FokusKinas tidskrift

Välkommen till FokusKina nr 4 - vinternumret 2023

Vintern kom tidigt till Stockholm i år och den speglar tyvärr också läget i Europa, där den frusna fronten mellan Ryssland och Ukraina håller på att bli vardag och långsamt glida ur nyhetsrapporteringens mittfåra. Rapporteringen från Kina har varit mindre intensiv under hösten och för det mesta dominerats av dåliga nyheter rörande den kinesiska ekonomin. I oktober firades också tioårsjubileet av de Nya sidenvägarna med ett stort möte i Peking. Nu när de stora helgerna jul och nyår står för dörren hoppas vi att du som medlem och prenumerant har tid för läsning och reflektion och att du vill fortsätta vara medlem och betala din medlemsavgift. Läs brevet från vår ordförande på sista sidan.

2024 kommer på gott och ont alltmer att domineras av presidentvalet i USA i november. Något som följs med stort intresse både i Peking och Bryssel. Vem som har makten i USA kommer på ett avgörande sätt att påverka oss alla; blir det Joseph Bidens internationalism eller Donald Trumps isolationism som styr under kommande fyra åren. Vem som än sitter i Ovala rummet så kommer han, för det lär det bli, att mötas av ett mer ideologiskt rustat och samordnat Kina. Johan Fresk beskriver i sin artikel hur Kinas stora projekt de Nya sidenvägarna har utvecklats under de gångna tio åren. Det finns en hel del att kritisera men det är också tydligt att projektet givit Kina inflytande och goodwill på många håll och även om priset ekonomiskt kan vara högt är det förmodligen något som Peking politiskt är berett att betala. Tycker man det är en motsägelse så finns det ett talesätt för det också, som förklaras av Christina Nygren.

I vår intervju med nationalekonomen Christer Ljungwall diskuterar han några av de utmaningar som den kinesiska ekonomin står inför och han sticker inte under stol med att krisen i fastighetssektorn och dess effekter på hela den formella och informella kreditgivningen i Kina kan få stora och oöverskådliga konsekvenser och kanske leda till en sänkt ekonomisk aktivitet i Kina, men det finns samtidigt mycket stora möjligheter att öka arbetskraftens produktivitet. Något som skulle kunna råda bot på många av de utmaningar som Kina står inför, bland annat den demografiska utvecklingen och utbyggnaden av sociala trygghetssystem för att göra den kinesiska ekonomin mer styrd av konsumtion istället för investeringar.

Det är med stor glädje vi kan presentera en artikel om komikerparet Yao Mushuang och Zhou Baichun skrivna av Tang Yan Neng i översättning av Mats Tuneld. Bröderna var kända i hela regionen runt Shanghai och vida omkring i Kina och även bland etniska kineser utomlands. Deras konstnärliga inflytande har varat i mer än ett halvt sekel och de förtjänar att ihågkommas som kinesiska Charlie Chaplins. Ett av de mest ambitiösa bokprojekten i vår tid om Kina har varit Joseph Needhams Science and Civilisation in China. Christer Nilsson berättar i en läsvärd artikel om idén till verket och de två kvinnor som förutom Needham var avgörande för att detta gigantiska projekt skulle kunna genomföras. Projektet är ännu inte avslutat och de sista volymerna sägs nu vara under utgivning.

I numrets novell Vargmamman Gråpäls tar oss Xue Mo, i översättning av Britta Kinnemark, med till öknarna i västra Kina. I fabelns form möter vi frågor om natur, överlevnad och ett störande av den invanda ordningen i det hårda och karga landskapet. I vinterläsningen möter vi tre utdrag; ett från romanen om kvinnan Liu och hennes vittnesmål från kulturrevolutionen av Zhang Yihe i översättning av Susanna Hua; ett från Eva Aggeklint som där ger en glimt av Gun Kessle som fotograf från en artikel i en praktfull samlingsvolym om Gun Kessles och Jan Myrdals samlingar. Volymen innehåller spännande läsning och intressanta bilder. Till sist också ett smakprov från egen styrelseledamots, Erik Mo Welins doktorsavhandling, som handlar om science fiction i Kina och i synnerhet de olika tidserfarenheterna i den. Avhandlingen försvarades i Uppsala i september. Abdushukur Muhammet Qumtur reflekterar i en dikt över att bli främling inför sitt eget land.

Matbrigaden gjorde denna gång ett återbesök på restaurang HO´S på Hornsgatan i Stockholm och kunde konstatera att HO´S inte bara höll måttet utan faktiskt fick hela fem drakar. Första gången som det har utdelats. I detta nummer bjuder också Christina Nygren på ett par härliga matrecept för julbordet, däribland berusad selleri. Avslutningsvis minner Ulf Nilsson om andra världskriget då Kina och USA samarbetade nära och amerikanska flygare slogs mot det japanska flygvapnet och fraktade förnödenheter till den hårt pressade kinesiska regeringen i Chongqing. Flygarna i Flying Tigers blev legendariska och väcker fortfarande positiva minnen i Kina. På sista sidan ber, som sagt, vår ordförande, Per Wadman, om lite uppmärksamhet inför det nya året.


God läsning önskar redaktörerna
Johan Fresk
 och Christina Nygren
redaktionen@fokuskina.se