Välkommen till höstläsning med FokusKina!

Välkommen till höstläsning med FokusKina!

Hösten har tagit sin början efter en vår och sommar som inte liknat några andra. Förhoppningsvis kan vi under hösten påbörja återgången till ett mer normalt liv och på nytt umgås med familj och vänner som vi brukar samt snart börja resa lite grand igen.

   Den franske författaren och politikern Alain Peyrefitte (1925-1999) skrev efter en resa till Folkrepubliken Kina år 1971, mitt i kulturrevolutionen, boken med den suggestiva titeln När Kina vaknar kommer världen att darra (boken publicerades 1973 på franska och 1976 på svenska). Budskapet är att Kina till följd av sin stora befolkning kommer att göra ett avtryck på världen när väl landet uppnått en tillräckligt hög teknisk och ekonomisk utvecklingsnivå.

   Under de senaste åren har vi sett att Kina verkligen har vaknat och landet dyker idag allt oftare upp avbildat som en kraftfull och för många också hotfull drake på bok- och tidningsomslag. Det tycks därför som Thukydidesfällan, efter den grekiske historikern Thukydides cirka 460 - 400 f. Kr., håller på att slå igen. Det vill säga, kraftmätningen mellan den uppåtgående stormakten Kina och den ledande stormakten USA tycks oundvikligen rycka allt närmare. Kina tar plats på scenen, kräver utrymme och att få göra sin röst hörd. Världen darrar och har haft sin uppmärksamhet riktad mot covid-19-pandemin men håller samtidigt andan inför Kinas nästa steg, Många länder börjar även fundera över, på vilken sida det är klokast att ställa sig i den kommande kraftmätningen. Samtidigt har det kanske aldrig varit viktigare att inte glömma bort att Kina faktiskt inte bara är politik och politikers ambitioner utan att det också finns en vardag där landets kultur och historia formas och vanliga människors liv utspelar sig. Detta vill vi också fånga och lyfta fram i våra artiklar.

   Det är just intrycket av att Kina nu verkligen bestämt sig för att träda in på den internationella arenan och ta det man anser vara sin rättmätiga plats i solen som fått FokusKina att ägna inte mindre än fem artiklar i detta nummer åt olika politiska och samhälleliga aspekter och konsekvenser av detta för regioner och länder i Kinas närområde.

   I numrets första artikel ger Bertil Lintner en översikt av Kinas relationer med Indien och Sydostasien. Därefter funderar Dipak Malik och Jeevethan Selvachandran lite djupare kring konsekvenserna för Indien, Nepal och Sri Lanka. I två artiklar diskuteras Hongkong. I en analys av den nya säkerhetslagens lagtext konstaterar Ingemar Folke att det inte är lagtextens ordalydelse utan dess tillämpning som kommer att avgöra Hongkongs framtid. I en intervju med Hongkongkännaren Tim Rühlig ger han uttryck för sin bedömning att vi nu bevittnar svanesången för det Hongkong som har varit och antyder vad som möjligen kan komma därefter.   I likaledes fem artiklar presenterar vi kulturella och historiska teman. Det är med stor glädje vi kan publicera Cecilia Lindqvists artikel om kinesiska pappersklipp, ett exempel på kvinnlig folkkonst som nu är på väg att försvinna. Eva Aggeklint lyfter fram och förklarar kinesiska lyckostenar och visar att de fortfarande kan vara i hög grad aktuella. Håkan Wahlquist försöker göra ett bokslut kring begreppet Sidenvägen både i historisk tid och idag. Delar av dessa handelsvägar var också föremål för Gustav Mannerheims intresse när han i början av förra århundradet reste i Kina som ryske tsarens spion. En ny basutställning på Musée Cernuschi i Paris har fått Johan Fresk att bli intresserad av Kinas och Vietnams tidiga historiska relationer.

   Missa heller inte våra fasta sektioner. YuSie Rundkvist Chou recenserar en taiwanesisk bok om ”den svenska modellen”. Boken ger upphov till frågor och nyfikenhet om Sverige. Kerstin Johansson presenterar böcker av Qin Wenjun som skriver om kulturrevolutionen ur en ung kvinnas perspektiv, och något så ovanligt som en diktsamling av nobelpristagaren Gao Xingjian. Matbrigaden har besökt restaurang Chongqing i Stockholm och var mycket imponerad. Christina Nygren lär dig denna gång att laga kinesisk fisk i sitt matrecept och i talesättet kan du reflektera kring den idoga träningens betydelse för att nå goda resultat.   

Än en gång varmt välkommen till FokusKina nummer 3!

Johan Fresk och Christina Nygren 
redaktionen@fokuskina.se