/
Välkommen till höstnumret av FokusKina
/ Redaktörens sida / FokusKinas tidskrift

Välkommen till höstnumret av FokusKina

I mitten av augusti presenterade den kinesiska regeringen en ny femårsplan som tecknar konturerna till en stramare reglering av stora delar av ekonomin. Nya regler kommer att införas för ”viktiga områden” som nationell säkerhet, förekomsten av monopol, vetenskap och teknisk innovation, digital ekonomi, kultur och utbildning i världens näst största ekonomi. I femårsplanen hänvisas också till årets hundraårsjubileum av Kinas kommunistiska parti.

Den starkare partidisciplinen och den ideologiska åtstramningen har varit ett genomgående tema under ordförande Xi Jinping och det avspeglas också i det tal som Xi höll den 1 juli, ett koncentrat av talet publiceras i detta nummer. Linus Skoglund Orwald berättar i en artikel hur myten om den ideologiskt rättrådige Lei Feng tagits till heder igen och har blivit en del av den nationella kampen mot covid-19. Ingemar Folke fortsätter i detta nummer sin analys av Säkerhetslagen i Hongkong och denna gång med tonvikt på relation och överensstämmelse med Hongkongs grundlag och överenskommelsen mellan Kina och Storbritannien 1984.

I takt med att den ideologiska åtstramningen ökar är det viktigt att vara medveten om att den officiella statistik som publiceras av Folkrepubliken Kina alltid har kontrollerats av partistyrda myndigheter. Det är dock i många fall de enda siffror som finns tillgängliga, varför våra skribenter i regel är hänvisade till dem. Varje författare ansvarar själv för sin artikel och användningen av officiella siffror i densamma.

Även i detta nummer har vi glädjen att presentera en nyöversatt novell. Denna gång Muren av Han Song i översättning av Erik Mo Welin. Novellerna har medvetet valts från olika genrer och denna gång är det en speciell form av gåtfull science fiction vi får möta. Desto konkretare är då skildringen av öknens faror i utdraget från Vildhundarna av Xue Mo. I talesättet av Christina Nygren varnas det för faran av dåliga kopior och att inte gapa efter för mycket. I sin följetong om Shangri-La har Per Camenius i detta nummer kommit fram till de källor James Hilton använde för sin bok Lost Horizon. Förutom klassiska källor från kapuciner och jesuiter samt modernare västerländska dito har även det daoistiska paradiset i Persikoblomkällan tjänat som inspiration.

Många av oss längtar säkert efter att kunna resa till Kina igen och vi försöker hålla drömmen levande med våra medlemsresor, men i dagsläget är karantäntiden till Kina tre veckor så det kan nog dröja innan vi kan åka dit igen. I väntan på att kunna resa får vi njuta av Kina på närmare håll. Matbrigaden har varit på restaurang RAU i Malmö och låtit sig väl smaka. Kanske kan artikeln om Liljor i maten av Marie Widén och Lennart Engstrand inspirera både med sina vackra bilder och till nya matäventyr. Anders Edlers faktafyllda artikel om sjögurkan fick mig att dra mig till minnes en av mina mycket få oangenäma matupplevelser i Kina.

Christer Nilsson fortsätter sin exposé över kinesisk teknik. Denna gång har turen kommit till skeppsbyggnadskonsten i Kina och den tidiga uppfinningen av vatten-täta skott och skott som kan fyllas med och tömmas på vatten, ni som kommer ihåg leveransen av Guldbron till Slussen i mars 2020. Här kommer förklaringen! Rickard Gustavsson problematiserar begreppet modernitet för Kina och undrar om inte Kina med sin höga tekniska utveckling och avancerade ekonomi nådde ett slags modernitet redan under Songdynastin. En stadsstat som i raketfart nått modernitet och kanske snart når postmodernitet är Singapore och Göran Reitberger tar i sin artikel med oss på den fantastiska resan från slum och raskravaller till världens högsta bostadsstandard och god grannsämja.

God höstläsning och tack för att du läser och stöder FokusKina!

Johan Fresk och Christina Nygren
redaktionen@fokuskina.se