/
Välkommen till Vårnumret av FokusKina 2021!
/ Redaktörens sida / FokusKinas tidskrift

Välkommen till Vårnumret av FokusKina 2021!

Pandemin fortsätter att hålla oss alla i sitt grepp på ett eller annat sätt. Vi går nu in i det andra året av restriktioner och reseförbud. Det finns ljuspunkter på horisonten och vaccinationerna börjar äntligen komma igång på allvar efter en inledande trög start och man kan börja hoppas på att på nytt kunna resa, men förmodligen kommer detta ytterligare ett tag innan vi kan besöka Kina igen. Landets ekonomi har återhämtat sig mycket snabbt efter covid-19, men turism och resande släpar efter.

Kinas frammarsch på den internationella arenan fortsätter och landet tar mer plats i internationella fora och i den globala diskussionen. Kina bygger nya allianser och skakar om de invanda maktstrukturerna. Ett exempel är Kinas stora projekt medsatsningar på infrastruktur, den Nya Sidenvägen. Utbyggnaden fortskrider pandemin till trots och i detta nummer beskriver Johan Fresk hur relationerna mellan Kina och Bengalen/Bangladesh har utvecklats genom historien.

I takt med dess ökade betydelse har kunskap om Kina, som vi flera gånger efterlyst i denna spalt, aldrig varit viktigare. Nu tycks flera aktörer ha vaknat. Från den 1 januari i år har ett nationellt kunskapscentrum om Kina startats i Sverige med Björn Jerdén som chef. Björn presenterar centrets verksamhet och målsättningar i en intervju. Sedan i höstas är Torbjörn Lodén ny chef för Stockholms Kinacenter (Stockholm China Center) vid tankesmedjan ISDP i Nacka. Torbjörn, professor emeritus i Kinas språk och kultur och välkändkinaprofil, intervjuas också om inriktningen på arbetet vid Stockholms Kinacenter.

Det kinesiska språket är en viktig källa till kunskap om Kina både vad avser politik och ekonomi men naturligtvis också litteratur och kultur. Både Torbjörn och Björnunderstryker i sina intervjuer betydelsen av att använda kinesiskspråkiga källor. Det har under flera år varit FokusKinas ambition att kunna presentera nyöversatt kinesisk litteratur för tidningens läsare. Det är därför med stor glädje som vi i detta nummer kan presentera dels en novell, Försvunnen, av Li Jingrui översatt av Anna Gustafsson Chen, dels ett antal nyöversatta dikter av unga migrantarbetare och tillika poeter i en tankeväckande artikel om Poesi från världens fabrik av Jens Karlsson. Vi är väldigt stolta att kunna publicera ny kinesisk litteratur överförd till svenska av två så skickliga översättare. Även de allra äldsta formerna av kinesiska språket innehåller mycket spännande information och Christer Nilsson förklarar i sin artikel en av de tidigaste inskriptionerna på orakelben och vad den kan lära oss om kinesisk astronomi och äldre supernovor. FokusKinas inslag om talesätten, chengyu, som består av fyratecken, är också en synnerligen levande del av det kinesiska språket och denna gång förklarar Christina Nygren talesättet om vådan av att släppa tigern fri i bergen.

Kinas mjuka makt är ännu i sin linda. Kanske kan den nya omdiskuterade Hollywoodfilmen Mulan som hade premiär i december 2020 ses som ett uttryck för denna typ av inflytande. I en artikel beskriver Marina Thorborg vad vi faktiskt vet om Mulan – vad källorna säger – och hur Mulan som historisk person passar in i en vidare historisk, kulturell, social och feministisk kontext. Per Camenius, i sin fortsatta exposé över begreppet Shangri-La, börjar denna gång också i Hollywood och med premiären på filmatiseringen av James Hiltons Lost Horizon i mars 1937 som ett exempel på filmens makt att popularisera ett begrepp.

I dessa tider av pandemi och minskade möjligheter att gå ut på restaurang har vi valt att inte ha någon Matbrigad i detta nummer, men vi hoppas kunna återkomma så snart läget för restaurangbesök ljusnar. Vi behöver också er hjälp kära läsare. Har ni tips på bra Kinakrogar utanför de trestorstäderna hör av er! I väntan på kinesiskmat på krogen, prova att laga Christinas recept på het kyckling eller broccoli med vitlök. Eller slå dig till ro med en god bok – under Vårläsning presenteras denna gång nyutkommen litteratur.

God läsning och förhoppning om en förbättring av covid-19-läget under våren!

Johan Fresk och Christina Nygren
redaktionen@fokuskina.se